Istoricul Studioului Moldova Film:

În toamna anului 1940 la Chişinău a fost organizat punctul de corespondenţă cinematografică, care producea periodic reviste cinematografice, ocupîndu-se şi de dublarea în limba română a filmelor artistice. Baza tehnică de deservire s-a aflat mai întîi la Kiev (1940 – 1947), apoi la Odesa (1948 – 1952). Pe parcursul acestei perioade de timp s-a format o filială specială a studioului cu un stat de specialişti în domeniu (regizori, operatori, iluminatori etc.), care aveau scopul de a produce filme şi reviste cinematografice exclusiv pentru Republica Moldova.

Demersurile înaintate de către Guvernul republicii în adresa instanţelor superioare au dus, în final, la emiterea la 26 aprilie 1952 de către Ministerul Cinematografiei de la Moscova a ordinului „Despre înfiinţarea la Chişinău a studioului de filme documentare şi cronică cinematografică”, acesta fiind reorganizat în 1957 în Studioul filmelor artistice şi de cronică „Moldova-Film”.

În cele aproape şase decenii de activitate la „Moldova-Film” a crescut şi s-a educat o întreagă pleiadă de specialişti în domeniu, care au contribuit la edificarea instituţiei, înscriind pagini alese ce definesc astăzi cinematografia naţională. O galerie întreagă de filme fac parte din patrimoniul spiritual al meleagului, multe dintre ele fiind distinse cu premii internaţionale de prestigiu.

În creaţiile cinematografice făurite aici au rămas înveşnicite sute de profiluri artistice ale actorilor, regizorilor, operatorilor, scenariştilor, pictorilor, compozitorilor, editorilor, redactorilor, producătorilor, tehnicienilor etc. Pe parcursul a mai bine de jumătate de veac Studioul „Moldova-Film” a constituit cel mai prestigios platou de manifestare a intelectualităţii artistice din republică. Aici au fost create opere de rezistenţă naţională după motivele clasicilor şi scriitorilor contemporani ai literaturii naţionale, filme ce au evocat importante pagini ale istoriei poporului nostru. Importane opere de artă s-au născut aici din smerenia şi dragostea creatorilor faţă de public, de cei ce personifică neamul, în numele cărora instituţia îşi are denumirea. Prin efort comun Studioul „Moldova-Film” a devenit cunoscut în lumea întreagă, şi aceasta datorită, în mare parte, cineaştilor anilor '60, absolvenţi ai VGIK-ului şi ai cursurilor superioare de scenarişti şi regizori din Moscova, Emil Loteanu, Valeriu Gagiu, Vasile Pascaru, Nicolae Ghibu, Vlad Ioviţă, Gheorghe Vodă, Vasile Vasilache, Vlad Ciurea, Pavel Balan, Ion Bolboceanu, Vasile Covrig, Filimon Hămuraru ş.a.

Ultimii ani a trecut sub însemnul unor mari schimbări, „Moldova-Film” consolidîndu-şi poziţiile ferme de redresare a cinematografiei naţionale. Dovadă sunt şi realizările de ultimă oră, şi anume producerea, după o perioadă îndelungată de stagnare, a două filme artistice de lungmetraj şi a mai multor filme de scurtmetraj şi documentare, cronică cinematografică, unele din care au reuşit deja să fie apreciate în cadrul unor manifestări culturale şi festivaluri internaţionale de prestigiu. În acest scop s-a produs şi reparaţia capitală a pavilioanelor, a sălilor de producţie, a avut loc reutilarea tehnică etc.

Obiectivul de bază pentru viitor este păstrarea integrităţii studioului, precum şi transformarea lui într-un adevărat centru de generare a cinematografiei naţionale, aşa după cum îi este menirea. În prezent „Moldova-Film” este capabilă să producă anual 3-4 filme artistice de lungmetraj, 20 filme de scurtmetraj şi cel puţin 50 de filme documentare. Se preconizează, de asemenea, reluarea producerii filmelor de animaţie. Astfel, graţie susţinerii de către stat, cît şi prin atragerea producătorilor străini, poate deveni posibilă relansarea producţiei cinematografice la studiou şi promovarea acesteia în străinătate.