Filmografie:

Filmografia este asemenea unei oglinzi, care reflectă producţia Studioului „Moldova-Film” în diverse genuri de film pe parcursul a cîtorva decenii de activitate.

Plasată pe acest site, filmografia conţine date despre mai bine de 700 de filme documentare, circa 170 de filme artistice de scurt şi lungmetraj, circa 120 de filme cu desene animate şi aproape 500 de filme didactice şi de popularizare a ştiinţei.

Filmografia dată are drept scop de a informa cineaştii, ziariştii, istoricii, economiştii, profesorii, studenţii, liceenii şi elevii cu privire la un număr impunător de materiale cinematografice filmate în Republica Moldova în decurs de şase decenii.

Filmele documentare şi revistele cinematografioce păstrează date despre sute de oameni iluştri ai Moldovei – scriitori, poeţi, compozitori, interpreţi, artişti, cineaşti, savanţi, profesori, medici ş.a., despre edificarea în timp a oraşelor şi satelor republicii, despre dezvoltarea industriei ţării, gospodăriei agricole, a transportului feroviar, auto şi avia, despre dezvoltarea culturii, artei şi învăţămîntului public în ţară, despre premierele spectacolelor teatrale, a filmelor şi concertelor etc.

Acest vast material cinematografic poate fi lesne utilizat pentru crearea peliculelor noi, dedicate, spre exemplu, marcării aniversărilor unor întreprinderi şi instituţii, pregătirii tezelor de masterat şi doctorat etc.